Jump to navigation

Bukhar Me Nahana Chahiye Ya Nahi

You can not play. Agar kisi peer sahib ka inteqal hojae tu us mureed ko kya karna chahiye kya wo kisi aur peer sahib se mureed hosakta hai? Ya apnay murshid ke gaddi nasheen ya khalifa. To phir ese mein ye dil mein mohabbat paida karne ka wazifa kaise kam karega? Bilkul fikr na kijiyega. itunstan's ;Sj